Serveis jurídics

 • Contractes mercantils, civils, laborals, comunitat de béns i fundacions
 • Operacions societàries: augments de capital, dissolucions, fusions, escissions i absorcions
 • Concurs de creditors
 • Assistència tècnica
 • Empresa familiar
 • Gestió i mediació de conflictes
 • Assessorament bancari
 • Responsabilitat civil
 • Arrendaments urbans
 • Donacions
 • Contractació immobiliària
 • Arrendaments i càrregues sobre immobles
 • Execucions hipotecàries
 • Clàusules abusives
 • Reclamació clàusules sòl
 • IRPH
 • Targetes revolving
 • Desnonaments
 • Reclamació d’impagats
 • Redacció de contractes
 • Embargaments
 • Gestió de conflictes successoris
 • Actuacions derivades de la Llei del Contracte d’Asssegurances
 • Demandes de separació i divorci
 • Parelles de fet
 • Violència domèstica
 • Mediació familiar
 • Defunció o absència
 • Incapacitacions
 • Protecció de menors
 • Convenis reguladors
 • Modificacions de Conveni
 • Pactes prematrimonials
 • Dret de residus
 • Procediments contenciosos
 • Contractació administrativa
 • Planejament i urbanisme
 • Subvencions
 • Consumidors i usuaris
 • Urbanisme
 • Ordenances municipals, responsabilitat patrimonial de l’administració i assessorament a societats municipals.
 • Planificació fiscal de l’empresa
 • Planificació fiscal de societats, patrimonial, successions i donacions
 • Confecció i tramitació d’impostos directes i indirectes
 • Tributació local
 • Declaracions informatives
 • Tributació directa i objectiva per mòduls
 • Règims especials
 • Inspeccions d’Hisenda
 • Informes econòmic-financers i plans de viabilitat
 • Dret Laboral
 • Seguretat Social
 • Convenis
 • Tràmits TGSS
 • Inspeccions de treball
 • Tramitació ERE’s
 • Estrangeria
 • Atur
 • Accidents laborals
 • Acomiadaments
 • Reclamacions en matèria laboral