Serveis d’assegurances

 • Assegurança de vida
 • Assegurança d’accidents personals

 • Assegurança de salut o malaltia

 • Assegurança de dependència

 • Assegurança d’automòbil

 • Assegurança d’enginyeria

 • Assegurança multirisc

 • Assegurança de crèdit

 • Assegurança de robatori
 • Assegurança de transport
 • Pla de Pensions
 • Assegurança d’incendis
 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Assegurança de viatge
 • Assegurança de protecció jurídica
 • Assegurança de llar
 • Assegurança de danys materials

 • Assegurança de responsabilitat civil professional

 • Assegurança de responsabilitat civil de societats

 • Assegurança de responsabilitat civil directius

 • Assegurança de responsabilitat civil de protecció de dades

 • Assegurança de civerrisc